Dynamische Oordeelsvorming

Dynamische Oordeelsvorming® is een instrument om het oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse problemen en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Trainingen

Voor meer informatie over Dynamische Oordeelsvorming

Neem contact op!

Dynamische Oordeelsvorming is een methode die complexe situaties overzichtelijk maakt waardoor gefundeerde besluiten kunnen worden genomen. De methode helpt om oordeelsvormingsprocessen te begrijpen en te sturen. Daardoor kunnen weloverwogen conclusies worden getrokken en verantwoorde keuzes worden gemaakt, individueel en in groepen.

De basis van Dynamische Oordeelsvorming is het voeren van een dialoog en het in gesprek brengen van tegenstellingen.

Model Dynamische Oordeelsvorming

Uit de oordelen die mensen vellen, is de huidige werkelijkheid ontstaan. De situatie van straks zal door onze oordelen van nu worden bepaald. Hoe bewust en zorgvuldig vormen we die oordelen? En hoe gaan wij vandaag om met onze oordelen? In welke wereld zullen daardoor onze kinderen leven?

Oordelen doen we dagelijks, over kleine en minder kleine dingen, over belangrijke en onbelangrijke zaken. We vormen ons een mening over alles en nog wat en maken die kenbaar in onze omgeving. De vele keuzes die we dagelijks maken zijn allemaal gebaseerd op een oordeel. We zijn ons daar niet steeds van bewust en onze oordelen zijn niet steeds stevig gefundeerd.

Oordeelsvorming ligt aan de basis van iedere conclusie die we trekken en van iedere beslissing die we nemen. Het is het wikken en wegen alvorens een knoop door te hakken. Op basis van een gebrekkig oordeelsvormingsproces is het moeilijk om de juiste conclusies te trekken en een goede beslissing te nemen.

Steeds opnieuw staan we voor vragen als: Hoe zit dit in elkaar? Waarom is dit zo? Wat moet ik hiermee? Wat zal ik nu eerst doen? Hoe zal ik hier op reageren? …

We hebben er dus alle belang bij om ons oordeel zo goed mogelijk te vormen, om aandacht te schenken aan de manier waarop we het doen en na te gaan hoe we het efficiënter en effectiever zouden kunnen doen.

 

Dialoog, stichting ter bevordering van Dynamische Oordeelsvorming®

Stichting DIALOOG is het platform voor iedereen die meer wil weten over Dynamische Oordeelsvorming. DIALOOG doet dit door het opleiden van professionals, het voeren van kwaliteitsbeleid en het doen van verder onderzoek.

Als geregistreerd trainer/adviseur en bestuurslid ben ik verbonden aan Stichting DIALOOG en maak zo deel uit van een netwerk van professionals op het gebied van mens en organisatie. Hierdoor ben ik in staat om ook bij grotere projecten in te staan voor kwaliteit en continuïteit. Stichting DIALOOG bevordert professionele kwaliteit en continuïteit in trainingen die gebaseerd zijn op Dynamische Oordeelsvorming. Zie ook www.dialoog.net

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten